Zastosowanie gruntowych wymienników ciepła

Rozwój technologii i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia. Wykorzystanie naturalnego środowiska widoczne jest szczególnie w budownictwie, gdzie ciągle rozwijająca się technika daje nam możliwości, o których kiedyś nawet się nie śniło. Jedno rozwiązanie możemy zastąpić innym, które być może okaże się lepszym.

Jednym z rozwiązań często stosowanych w przemyśle i nie tylko jest zastosowanie gruntowych wymienników ciepła, które służą do wspierania wentylacji w budynkach, zwiększając w nich komfort cieplny. Polega to na zrównaniu temperatury powietrza zaopatrującego budynek.

Rozwiązania konstrukcyjne gruntowych wymienników ciepła:

– wymiennik rurowy,

– wymiennik żwirowy,

– wymiennik płytowy,

– wymiennik grzebieniowy.

Gruntowe wymienniki ciepła dzielą się na przeponowe i bezprzeponowe. Podział zależy od zastosowania w nich warstwy oddzielającej – przepony między wymiennikami. Jeśli przepływające powietrze ma bezpośredni kontakt z przygotowanym gruntem, mówi się o instalacji bezprzeponowej.

Instalacje gruntowych wymienników ciepła pozwalają na wykorzystanie dużej pojemności cieplnej gruntu, skutkiem czego jest możliwość zmniejszenia wahań temperatury dostarczanego do budynku powietrza. Instalacja taka pozwala na chłodzeniu powietrza w okresie letnim lub wstępnego ogrzewania w czasie zimy.

Wykonując instalacje gruntowego wymiennika ciepła, należy pamiętać, by umieścić ją co najmniej dwadzieścia centymetrów poniżej głębokości przemierzania gruntu. Badania wykazują, że im większa głębokość urządzeń, tym większe energetyczne zyski.

Rozróżniamy trzy rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych gruntowych wymienników ciepła, a są to: wymienniki żwirowe, płytowe i rurowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *