Specyfika świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument sporządzany przez osobę posiadającą uprawnienia do jego wykonania. Za pomocą tego dokumentu możliwe jest określenie zapotrzebowania energetycznego danego budynku. Jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb użytkowych, obejmujących zużycie energii na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylację, oświetlenie pomieszczeń czy klimatyzację.

Dane uiszczone w świadectwie energetycznym

Charakterystyka energetyczna budynku zawiera standardowe dane na temat obiektu oraz obliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię pierwotną, końcową oraz użytkową. W świadectwie znajdują się także wskaźniki porównawcze oraz propozycje usprawnień mogących zmniejszyć zużycie energii. Certyfikat energetyczny zawiera również charakterystykę techniczno – użytkową danego budynku, różne informacje dodatkowe oraz objaśnienia.

Cel sporządzenia świadectwa

Świadectwo energetyczne nie jest wystawiane na podstawie pomiarów zużywanej energii, ponieważ ze względu na indywidualne warunki użytkowników mogą być one zmienne. Pod uwagę brane są przede wszystkim stałe cechy obiektu, które wynikają z jego standardu, przeznaczenia oraz zastosowanych instalacji. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ma na celu zmniejszenie poboru energii, m.in. poprzez regularną kontrolę poszczególnych systemów, a także określenie wymagań względem minimalnego standardu energetycznego nowych budynków.

Obowiązek złożenia świadectwa

Według obowiązującej ustawy, obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz najmu. Wymóg dotyczy także osób dysponujących spółdzielczym własnościowym prawem do danego lokalu. Sporządzenie certyfikatu energetycznego zlecić można firmie zajmującej się wykonywaniem rozmaitych świadectw i audytów. Zazwyczaj konieczne jest załączenie zdjęcia elewacji zewnętrznej budynku oraz podanie podstawowych parametrów, najlepiej w formie przekroi i rzutów danego obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *